Spoštovani starši, spoštovane ljubiteljice in ljubitelji košarke, podporniki in navijači Košarkarskega kluba Tolmin

 

Po Zakonu o dohodnini lahko vsi davčni zavezanci do 0,5% svoje dohodnine namenite različnim nevladnim organizacijam, ki delujejo v javnem interesu in jim je država priznala status organizacij, upravičenih do dela dohodnine. Med njimi je tudi Košarkarski klub Tolmin. Vaša odločitev za donacijo dela dohodnine za vas ne predstavlja nikakršne dodatne finančne oziroma davčne obremenitve, saj je to denar, ki bi sicer ostal v državnem proračunu. Vsak vaš prispevek pa ima za Košarkarski klub Tolmin velik pomen, saj olajša delovanje in omogoča še uspešnejše delovanje vseh selekcij kluba.

Možnost donacije imate vsi, ki oddajate dohodninsko napoved. Torej vsi davčni zavezanci, ki ste rezidenti Republike Slovenije v skladu z zakonom, ki ureja dohodnino. Davčni zavezanci tako lahko Košarkarskemu klubu Tolmin namenite do 0,5% odmerjene dohodnine.

Prosimo vas, da si vzamete le par minut in izpolnite obrazec Zahteva za namenitev dela dohodnine za donacije. Obrazec najdete TUKAJ ali pa na spletni strani DURS.

Na obrazcu izpolnite podatke o davčnem zavezancu (vpišete svoje podatke). V zahtevi za namenitev dela dohodnine za donacije pa navedete:

• Ime oziroma naziv upravičenca: Košarkarski klub Tolmin

• Davčna števila upravičenca: 45389977

• Odstotek (%): 0,1 %, 0,2 %, 0,3 %, 0,4% ali 0,5 %

Tako izpolnjen obrazec oddate na davčni urad do konca decembra za tekoče leto.

Lahko pa Zahtevo za namenitev dela dohodnine izpolnite tudi na spletni strani: http://edavki.durs.si

Obljubljamo, da bomo s prejetimi sredstvi ravnali gospodarno ter v korist razvoja košarke v Posočju in širše. Veseli pa bomo, če boste o možnosti prispevanja dela dohodnine obvestili tudi svoje sorodnike, prijatelje, sodelavce in druge, za katere menite, da so pripravljeni podpreti prizadevanja za razvoj košarke na našem območju.

V imenu vseh članov Košarkarskega kluba Tolmin, otrok, trenerjev, administrativnih in drugih strokovnih delavcev, staršev in ostalih, ki kakorkoli pomagajo pri delovanju kluba se vam iskreno zahvaljujemo za vašo pomoč.

 

Upravni odbor