Občni zbor KK Tolmin bo v petek 16.10.2015 ob 18:15 v Pensionu Rutar. 

Dnevni red:

I. Točka

            a) Pozdrav predsednika g. Danijela Krivca

                 

            b) Ugotovitev sklepčnosti

II. Točka Izvolitev organov občnega zbora

III. Točka Poročila trenerjev, nadzornega odbora in disciplinske komisije

IV. Točka Razprava o poročilih

V. Razno

Vabljeni vsi člani in simpatizerji kluba!