Do pričetka kampa je še štirinajst dni.

Na kamp se je prijavilo 104 igralcev/lk iz Slovenije, Italije, Češke in Ukrajine.

Znana je tudi trenerska ekipa, ki jo sestavljajo strokovni vodja Zmago Sagadin, vodja trenerjev Dalibor Damjanović, Domen Žerak, Miha Rustja, David Testen, Miha Rutar, Miha Brezigar, Gaj Oblak.

Iz ZDA prihajajo trenerji Josiah White, Kathy Smith, Bethany Conklin in Jim Hins ter iz Češke Tibor Hronsky.

Zaradi precejšnjega razpona v starosti bomo igralce razdelili na dve skupini, z dvema različnima programoma vadbe prilagojena starosti in znanju igralcev.

Program aktivnosti na kampu.

Prosimo, da pred prihodom uredite zdravstveno zavarovanje, predvsem to velja za tiste, ki prihajajo iz tujine.        

Pred prihodom nam lahko sporočite s kom bi želeli biti fantje/dekleta v sobi, sobe so s tremi posteljami.

Udeležence bomo začeli sprejemati v nedeljo 26.6. ob enih popoldne, prvi trening ob 16:30, zato naprošam vse da pridete do 15:30.

Naslov: CŠOD Soča, Dijaška 14, 5220 Tolmin 

 {mosmap address=’Dijaška 14, 5220 Tolmin’|width=’500’|height=’400’|

zoom=’17’|mapType=’map’} 

 

 Generalni sponzor U.S. Embassy Ljubljana

 

 

There are two weeks till the start of the camp.

104 players from Slovenia, Italy, Czech Republic and Ukraine have singed up to the camp.

The team of coaches ,who will lead camp is also known. The team will be lead by Zmago Sagadin, head coach is Dalibor Damjanović and other coaches are Domen Žerak, Miha Rustja, David Testen, Rutar Miha, Miha Brezigar, Gaj Oblak.

US trainers  are Josiah White, Kathy Smith, Bethany Conklin and Jim Hins and from Czech Republic Tibor Hronský.

Due to the considerable range in age, players will be divided into two groups, with two different exercise program tailored to the age and knowledge of players.

Program of activities at the camp.

Please, edit health insurance before arriving to the camp, in particular this applies to those coming from abroad.

Before arrival you can let us know with whom you would like the boys / girls to be in the room, the rooms are triplebeds.

Check-in is starting on Sunday 26.6. at one o’clock in the afternoon, the first training is at 16:30, so I kindly ask all of you to come no later than at 15:30.

Address: CSOD Soca, Dijaška ulica 14, 5220 Tolmin

 {mosmap address=’Dijaška 14, 5220 Tolmin’|width=’500’|height=’400’|

zoom=’17’|mapType=’map’} 

 

General sponsor U.S. Embassy Ljubljana