Občni zbor KK Tolmin, 4.11.2016 ob 18:15 v Pensionu Rutar. Vabljeni vsi člani in simpatizerji kluba!

I. Točka
Pozdrav predsednika in ugotovitev sklepčnosti

II. Točka
Izvolitev delovnih organov:
Izvolitev delovnega predsedstva: trije člani
Zapisnikar
Overovitelji zapisnika: dva člana
Štetje glasov: dva člana

III. Točka
Poročila trenerjev za sezono 2015/2016 in prvi del sezone 2016/2017 in razprava.

IV. Točka
Finančno poročilo, nadzorni odbor, disciplinska komisija

V. Točka
Razrešitev starih organov kluba in izvolitev novih organov klua

VI. Točka
Razno.