KPrintošarkarski klub Tolmin v sodelovanju z CŠOD in ISF-ZDA organizira osmi poletni mednarodni košarkarski kamp. Kamp bo v Tolminu od 24. do 30. junija. Namenjen je fantom in dekletom rojenim leta 2008 in vsem starejšim od tega letnika. Tolmincem je uspelo združiti dve legendi, najtrofejnejšega slovenskega trenerja in najboljšega primorskega košarkarja vseh časov ex. NBA igralca Primoža Brezca kar daje kampu še poseben pečat in hkrati garancijo za vrhunsko kvaliteto.

Prijavnina znaša 280 € na osebo, v ceno pa je vštetih 6 polnih penzionov(trije obroki+popoldanska malica), osvežilni napitki med treningi, žoga, dvostranski dres in hlačke, kratka majica z logotipom tabora in kapucar. Za domače igralce, ki ne koristijo nobenih uslug CŠOD je cena 155€, za tiste, ki bodo v CŠOD jedli kosilo in večerjo 215€, za člane KK Tolmin, ki bi v CŠOD jedli vse obroke pa je cena 225€.

KOSARKARSKI KAMP BREZEC in SAGADIN TOLMIN 2018Rok prijave je 25. maj, prijavite pa se lahko na email ali telefonsko na številko organizacijskega vodje kampa Borisa Velikonje. Email: boris.velikonja1@siol.net, telefonska številka: 031/711-049.

V elektronski prijavnici navedite ime in priimek košarkarja/košarkarice in njegove/njene naslednje podatke: datum rojstva, naslov prebivališča, obstoječi klub, velikost dresa, majice in kapucarja (XS, S, M, L ali XL) ter velikost žoge (6 ali 7) in vaš telefon in elektronsko pošto.

Boris Velikonja, organizacijski vodja kampa: ”Občina Tolmin je tudi letos naredila korak naprej v posodobitvi infrastrukture in posodobila še zgornje igrišče na Brajdi. Tako imamo 8 posodobljenih igrišč, ki omogočajo treniranje 120 igralcev/lk. Po zaslugi gospoda Sagadina je progam vedno odličen in dodelan do zadnjih detajlov. In prav profesionalno delo g. Sagadina v povezavi z že uigrano trenersko ekipo Gašper Sluga, Mario Jeličić, Tomaž Pregl, Miloš Paravinja, Miha Rustja, David Testen, Miha Rutar, ki ob naših prijateljih iz ZDA trenerjih ISF Josiah White, Richard Tisdale, Kathy Smith, Bethany Conklin… daje našemu kampu delovno, a hkrati sproščeno vzdušje v katerem lahko udeleženci uživajo, a hkrati tudi napredujejo. V promocijsko ekipo smo letos dodali tudi Tedija Devetaka, trenerja z ogromno izkušnjami in z veliko avtoriteto tudi na področju sosednje Italije. Kot po navadi bomo poskrbeli tudi za popestritev prostega časa z dvema kino predstavama in vodenimi aktivnostmi z sodelavci CŠOD. Dogajanje v centru Tolmina bomo letos skušali razširiti na dve lokaciji. Poleg standardne na Mestnem trgu, bomo z namenom oživljanja starega mestnega jedra eno igrišče postavili tudi na Starem placu ob fontani. Tako bomo skušali ustvariti košarkaško reko, ki se preliva iz novega v staro in daje staremu mestnem jedru spet življenje.”

————————————————————————————————————
Basket camp internazionale Brezec & Sagadin Tolmin 2018

PrintIl club di basket Tolmin, in collaborazione con CŠOD e ISF-USA, organizza l’ottavo campo internazionale di pallacanestro. Il campo sarà a Tolmin dal 24 giugno al 30 giugno. È destinato ai ragazzi e alle ragazze nati nel 2008 e per tutti i più grandi di quest’anno. Basket club di Tolmin è riuscito a combinare le due leggende, allenatore Top e Il ex giocatore NBA Primož Brezec . Questo da al campo un timbro speciale e allo stesso tempo una garanzia per la massima qualità.

La tassa di iscrizione è di € 280 a persona, ma il prezzo è incluso 6 pensione completa (tre pasti + merenda), rinfreschi durante la pratica, palla, doubleface taglia, t-shirt con il logo del campo e hoodie.

La scadenza per l’iscrizione è il 25 maggio. Applicazioni: Email: boris.velikonja1@siol.net, numero di telefono: 0038631 / 711-049.KOSARKARSKI KAMP BREZEC in SAGADIN TOLMIN 2018

Alla applicazione elletronica indicare il nome e il cognome dei giocatori: data di nascita, indirizzo di casa, club attuale, la dimensione della doubleface, t-shirt e hoodie (S, M, L, XS o XL) e la dimensione delle palle (6 o 7 ) e il telefono e l’e-mail.

Boris Velikonja, capo organizzativo del campo: “Il Comune di Tolmin è di nuovo un passo avanti nella modernizzazione delle infrastrutture e tuttavia modernizzato il ultimo terreno di gioco. Quindi abbiamo 8 campi da gioco aggiornati che permette di allenarsi 120 giocatori. Grazie a Sagadin, il programma è sempre eccellente e completato nei minimi dettagli. E solo il lavoro professionale di Mr. Sagadin in collaborazione con il team coaching già addestrati Gasper Sluga, Mario Jeličić, Tomaž Pregl, Milos Paravinja, Miha Rustja, David Testen, Miha Rutar, che presso i nostri amici degli Stati Uniti ISF Josiah White, Richard Tisdale, Kathy Smith, Bethany Conklin … dà il nostro campeggio è un lavoro ma allo stesso tempo un’atmosfera rilassata in cui i partecipanti possono godere ma allo stesso tempo progredire. Il team promozionale, quest’anno abbiamo aggiunto anche Tedi Devetak, un allenatore con molta esperienza e con grande autorità nel campo della vicina Italia. Come al solito, ci occuperemo anche dell’allargamento del tempo libero con due spettacoli cinematografici e attività guidate con i colleghi di CŠOD. Quest’anno cercheremo di espandere gli eventi nel centro di Tolmin in due posizioni. Oltre allo standard sulla Piazza della città, con l’obiettivo di far rivivere la città vecchia, metteremo anche un parco giochi nel centro storico vicino alla fontana. Quindi, proveremo a creare un fiume di pallacanestro che fluisce dal nuovo al vecchio e restituisce la vita al vecchio centro città “.

2 thoughts on “Mednarodni košarkarski kamp Brezec & Sagadin Tolmin 2018”

    1. Živjo, sam ne vem kako se ureja razporeditev v sobah. Mislim, da se, v kolikor je le mogoče, upošteva želje udeležencev kampa. Boris Velikonja, ki kamp organizira ti bo znal, na to in podobna vprašanja, natančno odgovoriti. Email: boris.velikonja1@siol.net, telefonska številka: 031/711-049. Lep pozdrav, Admin

Komentarji so izklopljeni.