Občni zbor KK Tolmin, 30.11.2018 ob 18:00 v sejni sobi Zavoda KŠM. Vabljeni vsi člani in simpatizerji kluba!

I. Točka
Pozdrav predsednika in ugotovitev sklepčnosti
II. Točka
Izvolitev delovnih organov
III. Točka
Poročila trenerjev za sezono 2017/2018 in prvi del sezone 2018/2019 in razprava.
IV. Točka
Finančno poročilo, nadzorni odbor, disciplinska komisija in razprava
V. Točka
Razrešitev starih organov kluba in izvolitev novih organov kluba
VI. Točka

Razno.

UO KK Tolmin