Mednarodni košarkarski kamp Brezec & Sagadin Tolmin 2019

Untitled-1Košarkarski klub Tolmin v sodelovanju z CŠOD in ISF-ZDA organizira deveti poletni mednarodni košarkarski kamp. Kamp bo v Tolminu od 23. do 29. junija. Namenjen je fantom in dekletom rojenim leta 2010 in vsem starejšim od tega letnika. Tolmincem je uspelo združiti dve legendi, najtrofejnejšega slovenskega trenerja in najboljšega primorskega košarkarja vseh časov ex. NBA igralca Primoža Brezca kar daje kampu še poseben pečat in hkrati garancijo za vrhunsko kvaliteto.

Prijavnina znaša 285 € na osebo, v ceno pa je vštetih 6 polnih penzionov(trije obroki+popoldanska malica), osvežilni napitki med treningi, žoga, dvostranski dres in hlačke, kratka majica z logotipom tabora in college jakna. Za domače igralce, ki ne koristijo nobenih uslug CŠOD je cena 155€, za tiste, ki bodo v CŠOD jedli kosilo in večerjo 215€, za člane KK Tolmin, ki bi v CŠOD jedli vse obroke pa je cena 225€.

 

KAMP TOLMINRok prijave je 25. maj, prijavite pa se lahko na email ali telefonsko na številko organizacijskega vodje kampa Borisa Velikonje. Email: boris.velikonja1@siol.net, telefonska številka: 031/711-049.

V elektronski prijavnici navedite ime in priimek košarkarja/košarkarice in njegove/njene naslednje podatke: datum rojstva, naslov prebivališča, obstoječi klub, velikost dresa, majice in college jakne (XS, S, M, L ali XL) ter velikost žoge (6 ali 7) in vaš telefon in elektronsko pošto.

Boris Velikonja, organizacijski vodja kampa: ”Lanski kamp je bil potrditev , da je Občina Tolmin naredila korak naprej v posodobitvi infrastrukture,. tako imamo 8 posodobljenih igrišč, ki omogočajo treniranje 120 igralcev/lk. Po zaslugi gospoda Sagadina je progam vedno odličen in dodelan do zadnjih detajlov. In prav profesionalno delo g. Sagadina v povezavi z že uigrano trenersko ekipo hrvaških, italijanskih in slovenskih trenerjev, ki ob naših prijateljih iz ZDA trenerjih ISF Josiah White, Richard Tisdale, Kathy Smith, Bethany Conklin… daje našemu kampu delovno, a hkrati sproščeno vzdušje v katerem lahko udeleženci uživajo, a hkrati tudi napredujejo. Letos je eden od ciljev dodati več trenerjev iz Italije. Kot po navadi bomo poskrbeli tudi za popestritev prostega časa z dvema kino predstavama in vodenimi aktivnostmi z sodelavci CŠOD. Dogajanje v centru Tolmina bomo tako kot lani izvedli na dveh lokacijiah. Poleg standardne na Mestnem trgu, bomo z namenom oživljanja starega mestnega jedra tudi letos eno igrišče postavili na Starem placu ob fontani.”

Il club di basket Tolmin, in collaborazione con CŠOD e ISF-USA, organizza l’ottavo campo internazionale di pallacanestro. Il campo sarà a Tolmin dal 23 giugno al 29 giugno. È destinato ai ragazzi e alle ragazze nati nel 2010 e per tutti i più grandi di quest’anno. Basket club di Tolmin è riuscito a combinare le due leggende, allenatore Top Zmago Sagadin e Il ex giocatore NBA Primož Brezec . Questo da al campo un timbro speciale e allo stesso tempo una garanzia per la massima qualità.

KAMP TOLMINLa tassa di iscrizione è di € 285 a persona, ma il prezzo è incluso 6 pensione completa (tre pasti + merenda), rinfreschi durante la pratica, palla, doubleface taglia, t-shirt con il logo del campo e college giacca.

La scadenza per l’iscrizione è il 25 maggio. Applicazioni: Email: boris.velikonja1@siol.net, numero di telefono: 0038631 / 711-049.

Alla applicazione elletronica indicare il nome e il cognome dei giocatori: data di nascita, indirizzo di casa, club attuale, la dimensione della doubleface, t-shirt e hoodie (S, M, L, XS o XL) e la dimensione delle palle (6 o 7 ) e il telefono e l’e-mail.

Boris Velikonja, capo organizzativo del campo: ” Il campo dell’anno scorso ha confermato che il comune di Tolmin ha compiuto un passo avanti nella modernizzazione delle infrastrutture. quindi abbiamo 8 campi da gioco aggiornati che consentono di allenare 120 giocatori. Grazie a Sagadin, il programma è sempre eccellente e completato nei minimi dettagli. E solo il lavoro professionale di Mr. Sagadin in collaborazione con il team coaching già addestrati coach da Italia, Croatia e Slovenia, che presso i nostri amici degli Stati Uniti ISF Josiah White, Richard Tisdale, Kathy Smith, Bethany Conklin … dà il nostro campeggio è un lavoro ma allo stesso tempo un’atmosfera rilassata in cui i partecipanti possono godere ma allo stesso tempo progredire. Quest’anno, uno degli obiettivi è aggiungere altri allenatori dall’Italia. Come al solito, ci occuperemo anche dell’allargamento del tempo libero con due spettacoli cinematografici e attività guidate con i colleghi di CŠOD. Anche quest’anno cercheremo di espandere gli eventi nel centro di Tolmin in due posizioni. Oltre allo standard sulla Piazza della città, con l’obiettivo di far rivivere la città vecchia, quest’anno metteremo anche un parco giochi nel centro storico vicino alla fontana.”

Modulo di iscrizone 2019