Mednarodni košarkarski kamp Brezec&Sagadin Tolmin 2019 obvestilo o zaključku prijav

Z veseljem vam sporočamo, da so z današnjim dnem kapacitete našega kampa polno zasedene in novih prijav ne sprejemamo več. Letos bomo gostili rekordno število igralcev iz Slovenije, Italije, Hrvaške, Švice, Ukrajine in Filipinov. Da bi zagotovili visoko kakovost
treningov in vseh ostalih aktivnosti bo pri delu sodelovalo kar 20 trenerjev iz Slovenije, ZDA, Hrvaške, Ukrajine in Italije. Nove prijave bomo sprejemali samo v primeru odpovedi že prijavljenih igralcev ali igralk.

Organizacijski vodja kampa
Boris Velikonja

 
Campo di basket internazionale Brezec & Sagadin Tolmin 2019 avviso di completamento delle applicazioni

Siamo felici di annunciare che la capacità del nostro campo sono completamente occupate e non accettiamo più nuove applicazioni. Quest’anno ospiteremo un numero record di giocatori provenienti da Slovenia, Italia, Croazia, Svizzera, Ucraina e Filippine. Per garantire alta qualità i giocatori saranno seguiti da ben 20 allenatori provenienti da Slovenia, Stati Uniti, Croazia, Ucraina e Italia. Nuove registrazioni accetteremo solo in caso di cancellazione di giocatori già registrati.

Direttore organizzativo
Boris Velikonja

 
International basketball camp Brezec & Sagadin Tolmin 2019 announcement of completion of applications

We are pleased to announce that with today capacity of our camp we are fully occupied and we are no longer accepting new applications. This year we will host a record number of players from Slovenia, Italy, Croatia, Switzerland, Ukraine and the Philippines. To ensure high quality trainings and all other activities 20 coaches from Slovenia, USA, Croatia, Ukraine and Italy will work with players. New registrations we will accept only in the case of cancellation of already registered players.

Operations manager