Košarkarski klub Tolmin v sodelovanju z CŠOD in ISF-ZDA organizira deveti poletni mednarodni košarkarski kamp. Kamp bo v Tolminu od 28. junija do 4. julija. Namenjen je fantom in dekletom rojenim leta 2011 in vsem starejšim od tega letnika. Tolmincem je uspelo združiti dve legendi, najtrofejnejšega slovenskega trenerja in najboljšega primorskega košarkarja vseh časov ex. NBA igralca Primoža Brezca kar daje kampu še poseben pečat in hkrati garancijo za vrhunsko kvaliteto.

Prijavnina znaša 295 € na osebo, v ceno pa je vštetih 6 polnih penzionov(trije obroki+popoldanska malica), osvežilni napitki med treningi, žoga, dvostranski dres in hlačke, kratka majica z logotipom tabora, hoodie in steklenica za osvežilne napitke. Za domače igralce, ki ne koristijo nobenih uslug CŠOD je cena 165€, za tiste, ki bodo v CŠOD jedli kosilo in večerjo 225€, za člane KK Tolmin, ki bi v CŠOD jedli vse obroke, spali pa doma pa je cena 235€.

KOSARKARSKI KAMP BREZEC in SAGADIN TOLMIN 2020

Rok prijave je 25. maj, prijavite pa se lahko na email ali telefonsko na številko organizacijskega vodje kampa Borisa Velikonje. Email: boris.velikonja1@siol.net, telefonska številka: 031/711-049.

V elektronski prijavnici navedite ime in priimek košarkarja/košarkarice in njegove/njene naslednje podatke: datum rojstva, naslov prebivališča, obstoječi klub, velikost dresa, majice in hoodija (XS, S, M, L ali XL) ter velikost žoge (6 ali 7) in vaš telefon in elektronsko pošto.

Letak slo

Boris Velikonja, organizacijski vodja kampa: ”Na lanskoletnem kampu smo imeli rekordno udeležbo. Kampa se je udeležilo kar 130 igralcev iz Slovenije, Italije, Hrvaške, Švice, Ukrajine in Filipinov, s katerimi je delalo 20 trenerjev iz Slovenije, ZDA, Hrvaške, Ukrajine in Italije. Po zaslugi gospoda Sagadina je progam vedno odličen in dodelan do zadnjih detajlov. In prav profesionalno delo g. Sagadina v povezavi z že uigrano trenersko ekipo hrvaških, italijanskih in slovenskih trenerjev, ki ob naših prijateljih iz ZDA trenerjih ISF Josiah White, Richard Tisdale, Kathy Smith, Bethany Conklin… daje našemu kampu delovno, a hkrati sproščeno vzdušje v katerem lahko udeleženci uživajo, a hkrati tudi napredujejo. Zaradi velikega števila igralcev iz sosednje Italije smo letos že zagotovili najmanj dva italijanska trenerja. Kot po navadi bomo poskrbeli tudi za popestritev prostega časa z dvema kino predstavama in vodenimi aktivnostmi z sodelavci CŠOD. Dogajanje v centru Tolmina bomo tako kot lani izvedli na dveh lokacijiah. Poleg standardne na Mestnem trgu, bomo z namenom oživljanja starega mestnega jedra tudi letos eno igrišče postavili na Starem placu ob fontani.”
Basket camp internazionale Brezec & Sagadin Tolmin 2020

Il club di basket Tolmin, in collaborazione con CŠOD e ISF-USA, organizza l’nono campo internazionale di pallacanestro. Il campo sarà a Tolmin dal 28 giugno al 4 giulio. È destinato ai ragazzi e alle ragazze nati nel 2011 e per tutti i più grandi di quest’anno. Basket club di Tolmin è riuscito a combinare le due leggende, allenatore Top Zmago Sagadin e Il ex giocatore NBA Primož Brezec . Questo da al campo un timbro speciale e allo stesso tempo una garanzia per la massima qualità.

La tassa di iscrizione è di € 295 a persona, ma il prezzo è incluso 6 pensione completa (tre pasti + merenda), rinfreschi durante la pratica, palla, doubleface taglia, t-shirt con il logo del campo e hoodie.

KOSARKARSKI KAMP BREZEC in SAGADIN TOLMIN 2020

La scadenza per l’iscrizione è il 25 maggio. Applicazioni: Email: boris.velikonja1@siol.net, numero di telefono: 0038631 / 711-049.

All’applicazione elettronica indicare il nome e il cognome dei giocatori: data di nascita, indirizzo di casa, club attuale, la dimensione della doubleface, t-shirt e hoodie (S, M, L, XS o XL) e la dimensione delle palle (6 o 7) e il telefono e l’e-mail.

Modulo di iscrizione Basket Camp KK Tolmin

letak ita

Boris Velikonja, capo organizzativo del campo: “Abbiamo avuto un numero record al campo dell’anno scorso. Al campo hanno partecipato ben 130 giocatori provenienti da Slovenia, Italia, Croazia, Svizzera, Ucraina e Filippine, con 20 allenatori provenienti da Slovenia, Stati Uniti, Croazia, Ucraina e Italia. Grazie a coach Sagadin, il programma è sempre eccellente e completato nei minimi dettagli. E solo il lavoro professionale di Mr. Sagadin in collaborazione con il team coaching già addestrati coach da Italia, Croatia e Slovenia, che presso i nostri amici degli Stati Uniti ISF Josiah White, Richard Tisdale, Kathy Smith, Bethany Conklin … dà il nostro campeggio è un lavoro ma allo stesso tempo un’atmosfera rilassata in cui i partecipanti possono godere ma allo stesso tempo progredire. A causa del gran numero di giocatori della vicina Italia, quest’anno abbiamo già ottenuto almeno due allenatori italiani. Come al solito, ci occuperemo anche dell’allargamento del tempo libero con due spettacoli cinematografici e attività guidate con i colleghi di CŠOD. Anche quest’anno cercheremo di espandere gli eventi nel centro di Tolmin in due posizioni. Oltre allo standard sulla Piazza della città, con l’obiettivo di far rivivere la città vecchia, quest’anno metteremo anche un parco giochi nel centro storico vicino alla fontana.”.