OBČNI ZBOR KK TOLMIN 13.3.2020 ob 18:15 v Sejni sobi Zavoda KŠM

Predlagan dnevni red:

I. Točka
Pozdrav predsednika in ugotovitev sklepčnosti
II. Točka
Izvolitev delovnih organov:
Izvolitev delovnega predsedstva: trije člani
Zapisnikar
Overovitelji zapisnika: dva člana
Štetje glasov: dva člana

III. Točka
Poročila trenerjev za sezono 2018/2019 in prvi del sezone 2019/2020 in razprava.

IV. Točka
Finančno poročilo, nadzorni odbor, disciplinska komisija

V. Točka
Razno.