Zaradi epidemije koronavirusa smo organizatorji košarkarskega kampa Brezec&Sagadin sprejeli odločitev, da kamp skušamo izvesti v terminu od sobote 22. avgusta do petka 28. avgusta 2020. V preteklih letih je bilo vloženega veliko truda in zato bi radi kljub trenutni situaciji kamp izpeljali in otrokom omogočili, da se v naši čudoviti dolini Soče košarkarsko izpopolnjujejo ob enem najboljših trenerjev za mlade v Evropi. Prepričani smo, da imamo strokovno in organizacijsko znanje, da kljub oteženim razmeram izvedemo kakovostno prireditev. Po drugi strani pa je to lahko tudi odmik od trenutne situacije in po dolgem času prijetno druženje ob žogi.

  • https://www.kosarka.si/sagadin-in-vujosevic-z-razlogom-na-vrhu/
  • https://slobodnadalmacija.hr/sport/kosarka/ante-nazor-u-velikom-intervjuu-iskreno-o-hrvatskoj-kosarci-ostali-smo-taoci-velikih-imena-i-rezultata-a-danas-evidentno-kasnimo-za-najboljima-1018319Zadnji rok za prijave je 20.7. 2020, takrat se bomo tudi odločili ali bomo kamp lahko izvedli.

Minimalno število prijavljenih za izvedbo je 70. Zaradi lažje izvedbe Vas naprošamo, če nam morebitno prijavo pošljete čim prej. V kolikor bi se odpoved zgodila pred naročilom opreme bomo vrnili ves denar, sicer pa sorazmerni del, opremo pa poslali po pošti ali izročili osebno.

Tisti, ki ste se že prijavili, morate prijavo še enkrat potrditi. Prijavnica.

Za organizatorje bo letošnja izvedba velik in težek finančni preizkus, kajti nekateri fiksni stroški kljub verjetni okrnjeni udeležbi ostajajo nespremenjeni. Zato naprošamo vse, da vabilo, ki ga bomo objavili na Spletni strani KK Tolmin in FB strani KK Tolmin delite v čim večjem številu na socialnih omrežjih.

Hvala in lep pozdrav iz Posočja,
Boris Velikonja

A causa dell’epidemia di coronavirus, gli organizzatori del campo da basket Brezec & Sagadin abbiamo deciso di provare a gestire il campo da sabato 22 Agosto a venerdì 28 Agosto 2020. Negli ultimi anni sono stati fatti molti sforzi, che nella nostra bellissima valle d’Isonzo stanno migliorando le loro abilità nel basket con uno dei migliori allenatori per i giovani in Europa. Siamo convinti di avere le conoscenze professionali e organizzative per realizzare un evento di qualità nonostante la difficile situazione. D’altra parte, il campo può anche essere un allontanamento dalla situazione attuale e dopo molto tempo una piacevole socializzazione con la palla.

  • https://www.kosarka.si/sagadin-in-vujosevic-z-razlogom-na-vrhu/
  • https://slobodnadalmacija.hr/sport/kosarka/ante-nazor-u-velikom-intervjuu-iskreno-o-hrvatskoj-kosarci-ostali-smo-taoci-velikih-imena-i-rezultata-a-danas-evidentno-kasnimo-za-najboljima-1018319

La scadenza per l’iscrizione è il 20.7. 2020, poi decideremo anche se saremo in grado di gestire il campo.

Il numero minimo di candidati per l’attuazione è 70. Modulo di iscrizione.

Se la cancellazione avviene prima di ordinare i vestiti, restituiremo tutti i soldi, altrimenti una parte proporzionata, i vestiti verrànno inviata per posta o consegnata di persona.

Per gli organizzatori, l’implementazione di quest’anno sarà un grosso e difficile test finanziario, poiché alcuni costi fissi rimangono invariati nonostante la probabile riduzione della partecipazione.

Pertanto, chiediamo a tutti di condividere l’invito, che sarà pubblicato sul sito Web di KK Tolmin e sulla pagina FB di KK Tolmin, nel maggior numero possibile sui social network.

Grazie e cordiali saluti della valle d’Isonzo ,

Boris Velikonja