KOSARKARSKI KAMP BREZEC in SAGADIN TOLMIN 2021Žensko košarkarsko društvo Tolmin v sodelovanju z KK Tolmin, CŠOD, Zavodom KŠM in ISF-ZDA organizira deseti poletni mednarodni košarkarski kamp. Kamp bo v Tolminu od 25. junija do 1. julija 2021. Namenjen je fantom in dekletom rojenim leta 2012 in vsem starejšim od tega letnika. Tolmincem je uspelo združiti dve legendi, najtrofejnejšega slovenskega trenerja Zmaga Sagadina in najboljšega primorskega košarkarja vseh časov ex. NBA igralca Primoža Brezca kar daje kampu še poseben pečat in hkrati garancijo za vrhunsko kvaliteto.

Prijavnina znaša 320 € na osebo, v ceno pa je vštetih 6 polnih penzionov (trije obroki+popoldanska malica), osvežilni napitki med treningi, žoga, dvostranski dres in hlačke, kratka majica z logotipom tabora, hoodie in steklenica za osvežilne napitke. Za domače igralce, ki ne koristijo nobenih uslug CŠOD je cena 180€, za tiste, ki bodo v CŠOD jedli kosilo in večerjo 240€, za člane ŽKD in KK Tolmin, ki bi v CŠOD jedli vse obroke, spali pa doma pa je cena 250€. Ker se uradni organizator kampa spreminja , bodite pozorni na pravilen račun TRR za plačilo TRR ŽKD TOLMIN 047530000379174 pri Novi KBM
Rok prijave je 4. junij, prijavite pa se lahko na email ali telefonsko na številko organizacijskega vodje kampa Borisa Velikonje. Email: boris.velikonja1@siol.net, telefonska številka: 031/711-049.V elektronski prijavnici navedite ime in priimek košarkarja/košarkarice in njegove/njene naslednje podatke: datum rojstva, naslov prebivališča, obstoječi klub, velikost dresa, majice in hoodija (XS, S, M, L ali XL) ter velikost žoge (6 ali 7) in vaš telefon in elektronsko pošto.

  • Elektronska prijavnica

    Boris Velikonja, organizacijski vodja kampa: ”Na kampu 2019 smo imeli rekordno udeležbo. Kampa se je udeležilo kar 130 igralcev iz Slovenije, Italije, Hrvaške, Švice, Ukrajine in Filipinov, s katerimi je delalo 20 trenerjev iz Slovenije, ZDA, Hrvaške, Ukrajine in Italije. Lani smo imeli zaradi epidemije Covid-19 veliko težav z organizacijo, a smo kamp vseeno izvedli v avgustu, udeležilo se ga je 70 otrok. Po zaslugi gospoda Sagadina je progam vedno odličen in dodelan do zadnjih detajlov. In prav profesionalno delo g. Sagadina v povezavi z že uigrano trenersko ekipo hrvaških, italijanskih in slovenskih trenerjev, ki ob naših prijateljih iz ZDA trenerjih ISF Josiah White, Richard Tisdale, Kathy Smith, Bethany Conklin… daje našemu kampu delovno, a hkrati sproščeno vzdušje v katerem lahko udeleženci uživajo, a hkrati tudi napredujejo. Zaradi velikega števila igralcev iz sosednje Italije sta lani sodelovala dva italijanska trenerja. Kot po navadi bomo poskrbeli tudi za popestritev prostega časa z dvema kino predstavama in vodenimi aktivnostmi z sodelavci CŠOD. Dogajanje v centru Tolmina bomo tako kot lani izvedli na dveh lokacijiah. Poleg standardne na Mestnem trgu, bomo z namenom oživljanja starega mestnega jedra tudi letos eno igrišče postavili na Starem placu ob fontani.”

Basket camp internazionale Brezec & Sagadin Tolmin 2021

Il club femminile di basket Tolmin, in collaborazione con KK Tolmin, Zavod KŠM, CŠOD e ISF-USA, organizza l’nono campo internazionale di pallacanestro. Il campo sarà a Tolmin dal 25 giugno al 1 giulio 2021. È destinato ai ragazzi e alle ragazze nati nel 2012 e per tutti i più grandi di quest’anno. Basket club femminile di Tolmin è riuscito a combinare le due leggende, allenatore Top Zmago Sagadin e Il ex giocatore NBA Primož Brezec . Questo da al campo un timbro speciale e allo stesso tempo una garanzia per la massima qualità.
La tassa di iscrizione è di € 320 a persona, ma il prezzo è incluso 6 pensione completa (tre pasti + merenda), rinfreschi durante la pratica, palla, doubleface taglia, t-shirt con il logo del campo e hoodie.
Poiché l’organizzatore ufficiale del campo cambia, fai attenzione al conto bancario corretto per il pagamento: bonifico bancario c/o banca Nova KBM, No.: IBAN SI56 047530000379174 BIC codice KBMA SI 2X, intestato a: ŽKD TOLMIN
La scadenza per l’iscrizione è il 4 giugno. Applicazioni: Email: boris.velikonja1@siol.net, numero di telefono: 0038631 / 711-049. All’applicazione elettronica indicare il nome e il cognome dei giocatori: data di nascita, indirizzo di casa, club attuale, la dimensione della doubleface, t-shirt e hoodie (S, M, L, XS o XL) e la dimensione delle palle (6 o 7) e il telefono e l’e-mail.

Boris Velikonja, capo organizzativo del campo: ” Abbiamo avuto un numero record al campo 2019. Al campo hanno partecipato ben 130 giocatori provenienti da Slovenia, Italia, Croazia, Svizzera, Ucraina e Filippine, con 20 allenatori provenienti da Slovenia, Stati Uniti, Croazia, Ucraina e Italia. L’anno scorso abbiamo avuto molti problemi con l’organizzazione a causa dell’epidemia di Covid-19, ma abbiamo comunque realizzato il campo ad agosto, a cui hanno partecipato 70 giocatori. Grazie a coach Sagadin, il programma è sempre eccellente e completato nei minimi dettagli. E solo il lavoro professionale di Mr. Sagadin in collaborazione con il team coaching già addestrati coach da Italia, Croatia e Slovenia, che presso i nostri amici degli Stati Uniti ISF Josiah White, Richard Tisdale, Kathy Smith, Bethany Conklin … dà il nostro campeggio è un lavoro ma allo stesso tempo un’atmosfera rilassata in cui i partecipanti possono godere ma allo stesso tempo progredire. L’anno scorso hanno preso parte al camp due allenatori italiani, Giovanni Grattoni e Mauro Litterio. Come al solito, ci occuperemo anche dell’allargamento del tempo libero con due spettacoli cinematografici e attività guidate con i colleghi di CŠOD. Anche quest’anno cercheremo di espandere gli eventi nel centro di Tolmin in due posizioni. Oltre allo standard sulla Piazza della città, con l’obiettivo di far rivivere la città vecchia, quest’anno metteremo anche un parco giochi nel centro storico vicino alla fontana. “

Lep pozdrav/Cordiali saluti,
Boris Velikonja