UPRAVNI ODBOR

 • Danijel Krivec – predsednik;
 • Boris Velikonja – podpredsednik;
 • Stojan Črv – direktor
 • Marijan Leban – član;
 • Oton Bratuž – član;
 • Janez Šorli – član;
 • Franko Rutar – član;
 • Renata Pavc – član.

NADZORNI ODBOR

 • Mirjam Rutar – predsednica;
 • Milena Velišček – član;
 • Silvo Golja – član.

DISCIPLINSKA KOMISIJA

 • Stojan Maurič – predsednik;
 • Sebastjan Maurič – član;
 • Ljubo Obleščak – član;
 • Matija Rovšček – namestnik člana;
 • Miha Rustja – namestnik člana.